Lauritsalan yläkoulu
Lauritsalan yhtenäinen peruskoulu on vihdoin saanut myös yhteisen verkkolehtensä. Uusi verkkolehti julkaisee pääasiallisesti oppilaiden tuotoksia ja toimii koulun kotisivuja täydentävänä foorumina.

Kauan kaivattu verkkolehti toimii Saimaan Mediakeskuksen vireille paneman e-juttuhankkeen pohjalta, joka ilmestyy samalla toimintaperiaatteella useissa Lappeenrannan kaupungin peruskouluissa ja lukioissa. Verkkolehti on odotettu työkalu oppilaiden mediataitojen harjaannuttamiseen.

Verkkolehtien jalkauttaminen kouluihin on aloitettu syksyllä 2011. Opettajia on koulutettu Saimaan mediakeskuksen toimesta, jotka ovat keskeisessä asemassa mediataitojen siirtämisessä omille kouluillensa. "Tekemisen kautta oppii - ja kun tekeminen on mielenkiintoista, niin sitä jaksaa tehdä!" totesi eräs opettajille tarkoitettuun e-juttukoulutukseen osallistuja. Oppilaiden tuotoksia, mediataitojen karttumista ja -hallintaa on mahdollista tarkastella koulujen omilta verkkolehtien sivuilta.